Hostinec - Penzion U Točíka, Kunžak, Česká Kanada

Penzion U Točíka, Kunžak, Česká Kanada

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen ,,GDPR“)

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá a plně probíhá v souladu s GDPR.

Správce, osoba shromažďující Vaše osobní údaje:

Vaše údaje shromažďuje:
Jan Straka
Penzion “U TOČÍKA”
Hradecká 184
378 62 Kunžak
IČO 48229229
DIČ CZ7301251452
Zapsán v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu – Městský úřad Jindřichův Hradec, ev. číslo 330300-16773-01

Získané osobní údaje budeme zpracovávat za těmito účely:

Potřebujeme od Vás získat tyto osobní údaje, které budeme následně archivovat:

Tyto Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě.

Dle podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte:

Zabezpečení Vašich údajů:

Délka shromažďování osobních údajů:

Vaše osobní údaje budeme archivovat do ukončení pobytu nebo poskytování našich služeb.

Smazání Vašich osobních údajů:

Bez jakýchkoliv sankcí můžete odvolat svůj souhlas. Odvolání Vašeho souhlasu je nutné zaslat písemně na výše uvedenou adresu. Odvolání souhlasu je účinné dnem doručení.

Projev vůle:

Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a svobodné vůle označením zatrhávacího políčka jednoznačně uděluji souhlas výše uvedené organizaci, ke zpracování shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.

Souhlas se zpracováním se týká osobních údajů, jejichž zpracování nevyplývá z jiného zákonného důvodu.

panorama